Όλα τα σεμινάρια

Οι εισηγητές διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζουν και άρτια θεωρητική κατάρτιση. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Καταληκτική ημερομηνία: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.

- Σελίδα 6 / 13
2018

GDPR COMPLIANCE - Λευκωσία

GDPR Compliance Πρακτικός Οδηγός Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ
2018

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2018

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2018

DPO CERTIFICATION - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ DATA PROTECTION OFFICER - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

DPO CERTIFICATION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ DATA PROTECTION OFFICER (24 ώρες) Τρίτη 4, Τετάρτη 5 & Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου (09:00 - 16:30) Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λεμεσού κάντε
2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.
2018

GDPR AUDITING

GDPR AUDITING Έλεγχος Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων . Το σεμινάριο αυτό εστιάζεται στις μεθοδολογίες και
2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.
2019

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GDPR

Τεκμηρίωση - Έλεγχος Επάρκειας & Εφαρμογής GDPR Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.
2019

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GDPR - Θεσσαλονίκη

Τεκμηρίωση - Έλεγχος Επάρκειας & Εφαρμογής GDPR Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.
2019

LEAN MANUFACTURING

LEAN MANUFACTURING Το Lean Manufacturing (Λιτή Διαχείριση) είναι μια συστηματική προσέγγιση με την οποία προσδιορίζονται οι πάσης φύσεως σπατάλες και φύρες, σε όλη τη ροή των δραστηριοτήτων, με