Όλα τα σεμινάρια

Οι εισηγητές διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζουν και άρτια θεωρητική κατάρτιση. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Καταληκτική ημερομηνία: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.

- Σελίδα 5 / 13
2017

GDPR - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

GDPR - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2017

CYBER SECURITY (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

CYBER SECURITY   Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο κόσμος του Cyber Security επεκτείνεται πολύ πέρα από το απλό password και το anti-virus που ξέραμε ως χτες, καθώς οι
2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Για
2017

GDPR COMPLIANCE - Ηράκλειο, Κρήτη

COMPLIANCE ΜΕ ΤΟΝ GDPR Πρακτικός Οδηγός Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2017

PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT ISO 21500:2012 Για συμμετοχή στο σεμινάριο κάντε κλικ εδώ. Πολλά στελέχη
2017

PURCHASING SKILLS

PURCHASING SKILLS Εκπαίδευση Αγοραστών Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Ο
2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Για
2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MRV - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MRV - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Η Αξιοπιστία των Μετρήσεων γίνεται ουσιαστική μόνο όταν είναι γνωστή η Αβεβαιότητα
2018

GDPR COMPLIANCE - Θεσσαλονίκη

GDPR COMPLIANCE Πρακτικός Οδηγός Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MRV - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ (Θεσσαλονίκη)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MRV - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Η Αξιοπιστία των Μετρήσεων γίνεται ουσιαστική μόνο όταν είναι γνωστή η Αβεβαιότητα