Όλα τα σεμινάρια

Οι εισηγητές διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζουν και άρτια θεωρητική κατάρτιση. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Καταληκτική ημερομηνία: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.

- Σελίδα 2 / 13
2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πρόκειται για ένα εντατικό, περιεκτικό και πρακτικά προσανατολισμένο σεμινάριο που σκοπό έχει να καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τα Στελέχη των Πωλήσεων παρέχοντας σύγχρονες μεθόδους
2015

BUSINESS PROCESS MODELING & NOTATION - ISO/IEC 19510:2013

BPMN - BUSINESS PROCESS MODELING & NOTATION ISO/IEC 19510:2013 Με την τυποποιημένη Μοντελοποίηση Διεργασιών, Business Process Modeling and Notation – BPMN, που αποτελεί παγκόσμια σημειογραφική γλώσσα (Notation
2015

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (21/7/2015) κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο
2015

ISO 39001:2012 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ISO 39001:2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την επιχείρηση που το προσωπικό της μετακινείται συχνά ή οι δραστηριότητές της σχετίζονται με τις επίγειες μεταφορές
2015

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας (16/7/2015) κάντε κλικ
2015

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (21/7/2015) κάντε κλικ εδώ.
2015

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (21/7/2015) κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο
2015

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (21/7/2015) κάντε κλικ εδώ.
2015

ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

ISO 17025 Οργάνωση Εργαστηρίων Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.
2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ