Όλα τα σεμινάρια

Οι εισηγητές διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζουν και άρτια θεωρητική κατάρτιση. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Καταληκτική ημερομηνία: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.

- Σελίδα 4 / 13
2016

MAINTENANCE AUDIT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

MAINTENANCE AUDIT  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2017

PROJECT MANAGEMENT (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

PROJECT MANAGEMENT ISO 21500:2012 Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Για
2017

PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT ISO 21500:2012 Για συμμετοχή στο σεμινάριο κάντε κλικ εδώ. Πολλά στελέχη
2017

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές στις Αρχές,
2017

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 - Θεσσαλονίκη

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές στις Αρχές,
2017

DATA PROTECTION OFFICER (DPO): Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

DATA PROTECTION OFFICER (DPO): Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ   Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2017

DATA PROTECTION OFFICER (DPO): Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Θεσσαλονίκη)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO): Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ   Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2017

MAINTENANCE MANAGEMENT (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

MAINTENANCE MANAGEMENT ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2017

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο σεμινάριο της
2017

CYBER SECURITY

CYBER SECURITY   Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο κόσμος του Cyber Security επεκτείνεται πολύ πέρα από το απλό password και το anti-virus που ξέραμε ως χτες, καθώς οι