Όλα τα σεμινάρια

Οι εισηγητές διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζουν και άρτια θεωρητική κατάρτιση. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Καταληκτική ημερομηνία: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.

- Σελίδα 1 / 14
2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εφαρμογή από 1/1/2015 (Ν. 4308, συμπεριλαμβανομένης της ΠΟΛ. 1003) Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και
2015

TIME MANAGEMENT & STRESS REDUCTION

Time Management & Stress Reduction Υψηλή Παραγωγικότητα & Ποιότητα Ζωής Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο με θέμα «Time Management & Stress Reduction»
2015

DESIGN OF EXPERIMENTS

Ακόμα και στην πιο μικρή επιχείρηση, παρουσιάζονται προβλήματα όπως: Αδυναμία εντοπισμού των παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνιση ενός ελαττώματος στο
2015

COST REDUCTION – BUDGETING

COST REDUCTION – BUDGETING ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ–BUDGETING–ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε κάθε Επιχειρηματική Μονάδα, πρέπει να συνδυάζεται με
2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εφαρμογή από 1/1/2015 (Ν. 4308, συμπεριλαμβανομένης της ΠΟΛ. 1003) Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και
2015

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - Managerial Self-Awareness

H iBcl διοργανώνει το πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα σεμινάριο "Βελτίωση Απόδοσης μέσω Διοικητικής Αυτογνωσίας" με εισηγητή τον Νικόλαο Σιγανό, Σύμβουλο Management.
2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ISO 50001:2011

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ISO 50001:2011 Η Διαχείριση της Ενέργειας έχει καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας για κάθε επιχείρηση. Στο σεμινάριο
2015

STATISTICAL PROCESS CONTROL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Statistical Process Control Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (11/5/2015) κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο σεμινάριο της
2015

STATISTICAL PROCESS CONTROL

Statistical Process Control Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (11/5/2015) κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο σεμινάριο της
2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Πρόκειται για ένα εντατικό, περιεκτικό και πρακτικά προσανατολισμένο σεμινάριο που σκοπό έχει να καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τα Στελέχη των Πωλήσεων παρέχοντας σύγχρονες μεθόδους