Όλα τα σεμινάρια

Οι εισηγητές διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία εφαρμογής των θεμάτων που παρουσιάζουν και άρτια θεωρητική κατάρτιση. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Καταληκτική ημερομηνία: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.

- Σελίδα 3 / 13
2015

PAPERLESS OFFICE

Paperless Office Οργάνωση Γραφείου με χρήση σύγχρονων εργαλείων   Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο
2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο
2015

ADVANCED SALES TRAINING

ADVANCED SALES TRAINING Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. Για συμμετοχή στο σεμινάριο της
2015

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2015

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SALES AND PRODUCTION PLANNING Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SALES AND PRODUCTION PLANNING Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ
2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ LOGISTICS BIG DATA Με τη χρήση των Τεχνολογιών Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας μπορεί μια Επιχείρηση να
2016

MAINTENANCE AUDIT

MAINTENANCE AUDIT  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ