Μπανίλας ΕυστάθιοςΟρκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Οικονομολόγος. Μέλος της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών, από τη σύστασή της.

 

Έχει ειδίκευση στην Οικονομική Ανάλυση και ανασυγκρότηση Επιχειρήσεων, στην εκτίμηση αξίας επιχειρήσεων, στα Επιχειρηματικά σχέδια και σε άλλες ειδικές λογιστικές και ελεγκτικές εργασίες και ειδικότερα στην κατάρτιση και ανάλυση Oικονομικών Καταστάσεων.

Επιπρόσθετα διαθέτει εμπειρία ως εισηγητής σε θέματα ειδικών λογιστικών και ελεγκτικών εργασιών.

Για να δείτε το βιογραφικό του πατήστε εδώ