Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτος BSc από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Έργα Αναδιοργάνωσης Εμπορικής Λειτουργίας σε πληθώρα Επιχειρήσεων, καθώς και στην Εφαρμογή Προτύπων Διαχείρισης.

Για να δείτε το βιογραφικό του πατήστε εδώ