Νομικός Σύμβουλος

Νομικός Σύμβουλος με ιδιαίτερη εμπειρία στο δίκαιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Έργων Συμμόρφωσης με τον GDPR. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Για να δείτε το βιογραφικό του πατήστε εδώ