ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Παρ, 22 Οκτ 2021 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Η εταιρεία μας, με το Σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Προϊσταμένου Επιχείρησης, ώστε να λειτουργεί ως Manager Πρώτης Γραμμής.
Πιο συγκεκριμένα, να επικοινωνεί με επιτυχία την πολιτική της Διοίκησης προς τους εργαζομένους ευθύνης του, να διαχειρίζεται με οργανωμένο τρόπο τα προβλήματα του Προσωπικού και των Λειτουργιών και να διαμορφώνει ένα θετικό εργασιακό κλίμα με την κατάλληλη Διαχείριση των Συγκρούσεων και την Παρακίνηση και Ενδυνάμωση του Προσωπικού του, λειτουργώντας ως Coach και ως Ηγέτης, να λαμβάνει αποφάσεις με δομημένο τρόπο και να εξοικειωθεί με τις στοιχειώδεις αρχές της Επικοινωνίας.

Παράλληλα, θα εμπλουτίσει τις τεχνικές Δεξιότητές του σχετικά με σύγχρονες Μεθόδους και Εργαλεία για τον Προγραμματισμό, τα στοιχειώδη της Διαχείρισης των Έργων Οργάνωσης και Τεχνικής Αναβάθμισης, τον Ποιοτικό Έλεγχο, τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και τη συνετή Διαχείριση Κόστους και Πόρων, εντοπίζοντας και επιλύοντας θέματα που έχουν σχέση με χαμένους Χρόνους και υλικά που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Επιχείρησης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται στους Προϊσταμένους κάθε επιπέδου που αποτελούν βασικό «πυλώνα» λειτουργίας και ενδιάμεσο «ιμάντα αμφίδρομης μεταβίβασης» μεταξύ Διοίκησης και Εργαζομένων, προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή των Μεθόδων που θα παρουσιαστούν στην πράξη.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής Εργαλεία:

 1. Εργαλεία Decision Matrix και ABC Analysis για τον καθορισμό προτεραιοτήτων
 2. Εφαρμογή σε Excel για τον Προγραμματισμό των Εργασιών που βασίζεται στην βελτίωση της Παραγωγικότητας
 3. Κατάταξη των υπολοίπων Εργασιών της Καθημερινότητας σε Σημαντικές, μη Σημαντικές, Επείγουσες και μη Επείγουσες
 4. Εφαρμογή για τον Υπολογισμό του κόστους Εργασιών και Έργων
 5. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων
 6. Εργαλείο για την Παρακολούθηση των Αναφορών και των Δεικτών Παραγωγικότητας
 7. Εργαλείο για αξιόπιστα Συστήματα Προβλέψεων

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 • Θα εξοικειωθούν με τα Εργαλεία Διαχείρισης Καθημερινότητας και Βέλτιστης Αξιοποίησης του Χρόνου (Σύστημα David Allen και Covey)
 • Θα ασκηθούν στη δομημένη επίλυση προβλημάτων και στη μεθοδολογία των «5 Γιατί» για να βρίσκουν το γενεσιουργό αίτιο
 • Θα εκπαιδευτούν στα μυστικά της σωστής Επικοινωνίας και της Παρακίνησης των ανθρώπων
 • Θα μάθουν να δίνουν αναγνώριση με τον σωστό τρόπο, ώστε η παρακίνηση να ενισχύεται
 • Θα εξοικειωθούν μέσω βιωματικών ασκήσεων στο να κάνουν αρνητικές παρατηρήσεις με εποικοδομητικό τρόπο
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Εργαλεία για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, μέσω Decision Matrix και Εργαλείο Pareto (ABC Analysis)
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Σύστημα για τη μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένο Σύστημα σε Access για τη Διαχείριση Προβλημάτων, μη συμμορφώσεων και διορθωτικών Ενεργειών
 • Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το Σεμινάριο στην αξιοποίηση όλων των παραπάνω Εργαλείων και Μεθόδων

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Τι σημαίνει «Προϊστάμενος»; Διπλή ευθύνη προς «τα άνω» και προς «τα κάτω»
 • Ο Προϊστάμενος ως «σπονδυλική στήλη» («backbone») και «αμφίδρομος ιμάντας μεταβίβασης» της Επιχείρησης
 • Η Διαδικασία της Επικοινωνίας, κάθετα και οριζόντια
 • Η μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων
 • Τα "5 Γιατί" στην αναζήτηση του γενεσιουργού αιτίου Προβλημάτων
 • Βήματα και Εργαλεία στη λήψη των Αποφάσεων
 • Η Διαχείριση των μικροσυγκρούσεων στο χώρο της εργασίας
 • Coaching και Παρακίνηση του Προσωπικού
 • Πρακτικές Αναγνώρισης και Επιβράβευσης προς τους υφισταμένους
 • Η Διαχείριση του Χρόνου & της Καθημερινότητας, ο Προγραμματισμός
 • Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το Εργασιακό Κλίμα
 • Μέθοδοι βελτίωσης Εργασιακού Κλίματος
 • Διαχείριση Stress, η βάση για την Παραγωγικότητα - Τεχνικές και Πρακτικές
 • Τα βασικά στην Διοίκηση του Προσωπικού
 • Αποτύπωση αναγκών σε Προσωπικό - Προσλήψεις - Διακοπή Συνεργασίας
 • Η Διαχείριση των δύσκολων ανθρώπων σε 7 βήματα
 • Η Ανάπτυξη των δεξιοτήτων Ηγεσίας στον Προϊστάμενο
 • Πρακτικές Ασκήσεις για όλα τα ανωτέρω

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οι καλές Πρακτικές Προγραμματισμού Εργασιών
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Αναβάθμισης
 • Εργαλεία βελτίωσης των Διεργασιών: Pareto, Control Chart
 • Η μέτρηση και η βελτίωση της Παραγωγικότητας
 • Δείκτες μέτρησης Παραγωγικότητας

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

 • Βιωματικές Ασκήσεις για αναπτυξη δεξιοτήτων Coaching - Ηγεσίας

 


ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Αλέξανδρος Οικονόμου, Μηχ/γος- Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK , τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης, με μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος – Μελετητής Επιχειρήσεων, Διευθυντής Έργων και Σύμβουλος Οργάνωσης - Εκπαίδευσης, με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Εκπαίδευση Στελεχών Υποστήριξης Διοίκησης και Παραγωγής, καθώς και σε τεχνικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εκπαίδευση Προϊσταμένων Επιχείρησης"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 375 ευρώ. Έκπτωση 20% στην δεύτερη, 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη συμμετοχή.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη