ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τετ, 12 Δεκ 2018 09:30 - 17:00

Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305-307,

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Όλα ανεξαρτήτως τα Στελέχη Επιχειρήσεων εμπλέκονται σε πληθώρα Διαπραγματεύσεων σε καθημερινή βάση. Όταν οι Διαπραγματεύσεις γίνονται με συστηματική προσέγγιση, επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα και παράλληλα εξοικονόμηση χρόνου, διατήρηση ψυχραιμίας και ποιοτική προσωπική εικόνα.

Διαπραγματεύσεις στο χώρο των Επιχειρήσεων αφορούν:

 • Αγορές Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Πωλήσεις Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Εργασιακά θέματα
 • Επιχειρησιακές Συνέργειες / Συνεργασίες

Κύρια στοιχεία της συστηματικής προσέγγισης είναι η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της εκάστοτε άλλης πλευράς, η φιλοσοφία που έχει υιοθετηθεί (κυρίως win to win) στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός των Στόχων και της «κόκκινης γραμμής», η ξεκάθαρη Εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement), η θετική αξιοποίηση των μη λεκτικών μηνυμάτων και το εύστοχο κλείσιμο της Διαπραγμάτευσης.

Τα παραπάνω είναι δομημένα σε μια διεργασία και αποτυπωμένα σε Διάγραμμα Ροής με input και output σε κάθε βήμα, ώστε να αποκτηθεί κοινή γλώσσα με όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στην Επιχείρηση.

Επειδή οι γνώσεις που παρέχονται υπό μορφή Οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες για το θέμα των Δεξιοτήτων Διαπραγματεύσεων, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό Σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε βιωματικές ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικών παιγνίων και role playing για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε role playing οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές - Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν λύσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Προετοιμάζονται με άρτιο τρόπο για τις Διαπραγματεύσεις
 • Καθορίζουν με ορθολογικό τρόπο τις Κόκκινες Γραμμές
 • Έχουν ξεκάθαρη Εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement)
 • Αναγνωρίζουν την εξωλεκτική επικοινωνία και να την διαχειρίζονται κατάλληλα
 • Διαμορφώνουν αρμονικό κλίμα έναρξης και διεξαγωγής των Διαπραγματεύσεων
 • Διαχειρίζονται καταστάσεις αδιεξόδων λόγω Συμπεριφοράς του συνομιλητή
 • Αναδεικνύουν την win-win λύση και για τις δύο πλευρές τεκμηριωμένα
 • Διατηρούν μια αξιοπρεπή στάση ανεξάρτητα από την έκβαση των Διαπραγματεύσεων
 • Εφαρμόζουν τη Διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης της Διαπραγμάτευσης με δομημένο και αποδοτικό τρόπο

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Οι βασικοί Κανόνες και τα συνήθη λάθη των Διαπραγματεύσεων
 • Η σημασία της σωστής Προετοιμασίας
 • Η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς
 • Η τεκμηρίωση με τα απαραίτητα έγγραφα
 • Ο καθορισμός των στόχων της Διαπραγμάτευσης με βάση το win - win
 • Ο καθορισμός της καλύτερης Eναλλακτικής λύσης (BATNA)
 • Ο καθορισμός της Κόκκινης Γραμμής

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος Διαπραγμάτευσης
 • Η εφαρμογή βασικών αρχών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Παραχωρήσεις
 • Η παρουσίαση των προτάσεων μας
 • Η διαλεύκανση των απόψεων του συνομιλητή
 • Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνομιλητή
 • Η διαχείριση μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Η σημασία της οπτικής επαφής
 • Ο χειρισμός Ειδικών Καταστάσεων
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος, Δυσπιστία / Δυσαρέσκεια, Επιθετικότητα, Αμηχανία, Πίεση Χρόνου, Διόγκωση Απαιτήσεων, Τετελεσμένα γεγονότα.
 • Ο χειρισμός της υποτίμησης από την άλλη πλευρά
 • Η ανάδειξη του κοινού συμφέροντος (win to win)
 • Ο χειρισμός αδιεξόδων
  • Συνήθεις ελιγμοί
  • Τα διπλωματικά διαλείμματα
 • Το κλείσιμο μιας Διαπραγμάτευσης
 • Το Διάγραμμα Ροής της Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 • Διαπραγματεύσεις για Προμήθειες
 • Διαπραγματεύσεις με Υπεργολάβους / Subcontracting
 • Διαπραγματεύσεις με Πελάτες
 • Διαπραγματεύσεις με Σωματεία
 • Διαπραγματεύσεις με Eργαζόμενους / Στελέχη
 • Διαπραγματεύσεις διαχείρισης κρίσεων / απεργιών κλπ.
 • Διαπραγματεύσεις με εσωτερικούς Πελάτες
 • Διαπραγματεύσεις με Κρατικές Υπηρεσίες
 • Διαπραγματεύσεις με Κοινωνικούς φορείς / ακτιβιστές
 • Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις
 • Διαπραγματεύσεις μέσω Διαδικτύου
 • Βιωματικές ασκήσεις

 


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Logistics, Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Οργάνωσης Επιχειρήσεων, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Διαπραγματεύσεων, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Αλέξανδρος Οικονόμου, Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Οργάνωσης Παραγωγής, Διαχείρισης Έργων, Πωλήσεων, Προμηθειών, Ηγεσίας και Τεχνικών Διαπραγματεύσεων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εργαστήριο Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου , σε ηλεκτρονική μορφή
 • Checklist καλής προετοιμασίας Διαπραγμάτευσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 500 ευρώ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305-307
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη