GDPR: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ν. 4624/2019 KAI ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Θεσσαλονίκη

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τρι, 17 Μαρ 2020 09:30 - 17:00

Grand Hotel Palace,
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

Τα σεμινάριά μας υλοποιούνται ταυτόχρονα και μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι εξ' αποστάσεως εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργητικά μέσα από ειδική πλατφόρμα, με ζωντανή εικόνα και ήχο, σαν να βρίσκονται στην αίθουσα.

ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ GDPR ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4624/2019

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Από τις 29/8/2019 ισχύει ο Εθνικός Νόμος 4624/2019, ο οποίος αντικαθιστά το ισχύον Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εξειδικεύει την Εφαρμογή του GDPR στη χώρα μας. Ο Νόμος αυτός, επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα την εξειδίκευση των προστίμων, την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων, τη δυνατότητα Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR του Οργανισμού, βάσει του Προτύπου ISO 17065 κ.α.

Στο Σεμινάριο αυτό, θα αναλυθούν όλες οι προσθήκες και τροποποιήσεις που έφερε ο νέος Νόμος, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στη λειτουργία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών. Επίσης, θα παρουσιαστεί η Μεθοδολογία και τα Εργαλεία προκειμένου να είναι έτοιμος ο Οργανισμός για Πιστοποίηση κατά ISO 17065.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τα άνω των 200 Έργων Συμμόρφωσης και Παροχής Υπηρεσιών DPO που έχει υλοποιήσει η AQS με αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων.

Το Σεμινάριο, αποτελεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμο πρακτικό Βοήθημα για τις Επιχειρήσεις που επιθυμούν την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος GDPR, καθώς και τον εντοπισμό ελλείψεων στην Πρακτική Εφαρμογή του μέσα από Audit Checklists.

Στους συμμετέχοντες, θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR. Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν άνευ κόστους τις νέες εκδόσεις.

The seminar is also provided as an in-house seminar in Greek as well as in English.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. Νέος Νόμος 4624/2019

 • Ανάλυση νέου Νόμου μέσω Case Studies και Παραδειγμάτων
 • Πιστοποίηση
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Ειδικά θέματα εργαζομένων
 • Αλλαγές στα δικαιώματα υποκειμένων
 • Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΑΠΔΠΧ

2. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα στην Εφαρμογή του GDPR

 • Τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τους Ελέγχους και Έρευνες της ΑΠΔΠΧ σε Εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς
 • Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ: Περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού και επιβολής προστίμων
 • Παραδείγματα Εφαρμογών από, τα άνω των 200 Έργα που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία μας
 • Παραδείγματα Εφαρμογών κατά την υποστήριξη ως DPO από την Εταιρεία μας

3. Διαχείριση Ειδικών Θεμάτων

 • Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV)
 • Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων
 • Direct Marketing
 • Cookies
 • Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
 • GPS Tracking
 • Βιομετρικά Δεδομένα (πχ δακτυλικά αποτυπώματα)
 • Συμμόρφωση με εισαγγελική παραγγελία
 • Τειρεσίας
 • Πότε λαμβάνουμε Συγκατάθεση και πότε αρκεί η απλή Ενημέρωση

4. Σύστημα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

 • Μεθοδολογία Υλοποίησης Συμμόρφωσης​
 • Action Plan Έργου Συμμόρφωσης - Εργαλεία​
 • Ροές (Data Mapping) Προσωπικών Δεδομένων μέσω SIPOC​
 • Διαχείριση Κινδύνων​
 • Gap Analysis​
 • Εφαρμογή Σχεδίων Προστασίας - Πολιτικές και Διαδικασίες - Υποδείγματα​
 • Business Continuity - ISO 22301
 • Σύνδεση GDPR με ISO 27001
 • Μέτρηση Δεικτών και Βελτίωση του Συστήματος
 • Audit Εφαρμογής​
 • Ο ρόλος του DPO​

5. Πιστοποίηση Συστήματος GDPR

 • Διαδικασία και βήματα Πιστοποίησης κατά ISO 17065
 • Οφέλη Πιστοποίησης
 • Η προετοιμασία για την Πιστοποίηση
 • Διαδικασίες και Εργαλεία
 • Έλεγχος Εφαρμογής
 • Συνδυαστική Πιστοποίηση με άλλα Πρότυπα (π.χ. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, κ.λπ.)

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 • Θα κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Νέος Νόμος 4624/2019
 • Ο DPO θα έχει στη διάθεσή του Εργαλείο Ελέγχου Εφαρμογής Συστήματος GDPR
 • Θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το υφιστάμενο Σύστημα GDPR που εφαρμόζουν με τις νέες Απαιτήσεις
 • Θα ενημερωθούν για τον τρόπο Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR που εφαρμόζουν
 • Από την εμπερία της AQS στην Υλοποίηση Έργων GDPR, θα ενημερωθούν για καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης
 • Θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση Ειδικών Θεμάτων που αφορούν στον GDPR (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα Βελτίωσης
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν Μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών Λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρησή τους
 • Θα έχουν τη δυνατότητα, ΄άνευ κόστους, online υποστήριξης για ένα έτος στο αντικείμενο του Σεμιναρίου

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που ασχολούνται με την Προστασία ΠΔ.


ΕΙΣΗΓΗΤEΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Χρίστος Κόζιαρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Αθανάσιος Βασιλείου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Πιστοποιημένος Data Protection Officer. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε άνω των 70 Έργων συμμόρφωσης GDPR και παροχής υποστήριξης υπηρεσιών DPO.


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Το Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών - Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Εργαλεία για την προετοιμασία Πιστοποίησης
 • Audit Checklists
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη