ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Τηλέφωνο0030 210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Τα στελέχη Διαχείρισης των Παραγγελιών πελατών αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και ερωτήματα που υπονομεύουν το εργασιακό κλίμα και επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική παραγωγικότητα του Συστήματος Λήψης, Ετοιμασίας και Αποστολής των Παραγγελιών.

Το σεμινάριο αυτό αναλύει όλα τα βήματα της Διεργασίας Διαχείρισης Παραγγελιών, από τη Λήψη της Παραγγελίας και τον Πιστωτικό Έλεγχο μέχρι τον Προγραμματισμό των Διανομών, την Παράδοση στον Πελάτη και την Είσπραξη. Δίνει λύσεις, σε Επιχειρήσεις που ασκούν και εμπορική δραστηριότητα, παρέχοντας Εργαλεία, Τεχνικές και Καλές Πρακτικές, σε προβλήματα που η εμπειρία των στελεχών μας σε Έργα Οργάνωσης και Βελτίωσης Συστήματος Παραγγελιών έχει κατά καιρούς εντοπίσει και επιλύσει.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των προβλημάτων – ερωτημάτων αυτών, σε σύνδεση με Πρακτικές και Εργαλεία Επίλυσης είναι το παρακάτω:

 • Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού.
 • Παραγγελίες άμεσα απαιτητές που αποδιοργανώνουν το όλο Σύστημα. Πώς αυτές διευθετούνται με τα Εργαλεία ABC Analysis των Πελατών. Πώς κατηγοριοποιούνται οι Πελάτες με βάση την αξιοπιστία, τη δυναμική Ανάπτυξης, τον τζίρο και την κερδοφορία.
 • Πότε ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά πρέπει να προωθείται με προσφορές. Πώς υπολογίζεται η τιμή προσφοράς. Σχετικά Εργαλεία Υπολογισμού τιμής Προσφορών.
 • Ανεπαρκής ενημέρωση του πελάτη για ελλείψεις προϊόντων. Έλλειψη προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών σε περιπτώσεις περιορισμένων ποσοτήτων. Εργαλεία Διαχείρισης.
 • Δεν είναι ξεκάθαρα τα σημεία και οι τρόποι λήψης και διαχείρισης παραγγελιών. Σπασμένες αρμοδιότητες και έλλειψη συνολικής ανασκόπησης απο τους αρμόδιους πωλητές.
 • Ελλιπής ή ασαφής καταχώρηση των παραγγελιών. Ασαφείς αρμοδιότητες στα εμπλεκόμενα στελέχη.
 • Δεν γίνεται έγκαιρα πιστωτικός έλεγχος πελατών, με αποτέλεσμα ενώ έχει ετοιμασθεί η παραγγελία να ανακαλείται και να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Πώς ορίζεται η Αρχική Πιστωτική Πολιτική με έναν νέο Πελάτη και πώς παρακολουθούνται οι κίνδυνοι στη συνέχεια.
 • Συχνή αλλαγή κωδικολογίου προϊόντων / έλλειψη ενημέρωσης πωλητών. Διαδικασία Αξιολόγησης προμηθευτών, ώστε να μη γίνονται λανθασμένα ανοίγματα κωδικών.
 • Καθυστέρηση της πληροφόρησης του Customer Service για συμφωνίες των πωλητών με πελάτες (ειδικές τιμές) σε περιπτώσεις που η προσφορά και η παραγγελία απέχουν χρονικά λίγες ώρες. Εμπλουτισμός και παραμετροποίηση Συστήματος CRM.
 • Δεν σχεδιάζονται τα δρομολόγια με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων – Άσκοπα δρομολόγια. Εφαρμογές Διαχείρισης και Βέλτιστης Αξιοποίησης στόλου Οχημάτων - Εφαρμογές GIS.
 • Λάθη στο picking. Τρόποι Βελτίωσης - Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
 • Ελλιπής ποιοτικός έλεγχος.
 • Μη τήρηση συμφωνημένου τρόπου είσπραξης. Ο οδηγός αδυνατεί να πάρει την επιταγή που συμφωνήθηκε. Πώς το Διαχειριζόμαστε. Τι πρέπει να προβλέπεται στις διαδικασίες.
 • Δεν υπάρχει πληροφόρηση των πωλητών (και του Customer Service) για σημαντικά στοιχεία του πελάτη, όπως η πορεία του τζίρου του, οι κωδικοί με τις περισσότερες αγορές, οι κωδικοί σε άνοδο και πτώση, τα προϊόντα σε προσφορά και ποια εργαλεία χρειαζόμαστε ώστε να εφοδιάζουμε τον Πωλητή με όλες τις χρήσιμες Παραγγελίες: ABC Analysis Κωδικών του κάθε Πελάτη. Εντοπισμός προβληματικών ζητήσεων που οδηγούν στο συμπέρασμα αρκετά νωρίς ως προς τη διαφοροποίηση της πιστότητας του Πελάτη απέναντι μας.
 • Παρακολούθηση των εγγυήσεων και των συμβολαίων συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Καθυστερήσεις στην ενημέρωση της Αποθήκης από τους πωλητές. Εφαρμογές για την On Line (μέσω του Tablet του Πωλητή) ενημέρωση των Αποθεμάτων και επί τόπου αποστολή της Παραγγελίας στο ERP της Επιχείρησης.
 • Μεγάλος αριθμός παραγγελιών (fax, email, τηλεφωνητής) σε ώρες που δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη. Καλές Πρακτικές Διαχείρισης.
 • Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω ελλείψεων κωδικών. Εργαλεία για Διαχείριση του Αποθέματος ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ελλείψεις.
 • Τιμολόγηση προϊόντων που είναι σε έλλειψη λόγω λανθασμένης αποτύπωσης αποθέματος. Στατιστικοί Μεθοδοι και πρακτικές για τη βελτίωση της Ακρίβειας των Αποθεμάτων.
 • Έκτακτες Παραγγελίες. Καλές Πρακτικές διευθέτησής τους.
 • Ελλιπής ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος για ημερομηνίες λήξης προϊόντων και έλλειψη Συστήματος Διαχείρισης κοντόληκτων ώστε να μειωθεί με την κατάλληλη Διαχείριση το Ποσοστό των καταστροφών.
 • Αδυναμία στην ενημέρωση του πελάτη για αλλαγές τιμών. Λάθη στην τιμολόγηση (ποσότητες, τεμάχια, τιμές, κωδικοί, μονάδες μέτρησης εναλλακτικών κωδικών κλπ).

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Θα παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη Διαδικασία Διαχείρισης Παραγγελιών.
 • Θα εξοικειωθούν για κάθε ένα απο τα προβλήματα στην εφαρμογή των Best Practices προκειμένου να δίνεται η καλύτερη δυνατή λύση.
 • Θα μετρούν και θα αξιολογούν σε κάθε βήμα της Διεργασίας το αποτέλεσμα με Δείκτες.
 • Θα διαχειρίζονται και θα επιλύουν τα προβλήματα ελλείψεων με σύγχρονα Εργαλεία που θα τους δοθούν.
 • Με τα παραπάνω θα κτισθεί μια Διαδικασία που θα εξασφαλίζει υψηλό Επίπεδο Εξυπηρέτησης.
 • Θα μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στη Διαδικασία και στα Εργαλεία με την online υποστήριξη που παρέχεται δωρεάν.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιηθεί άνευ κόστους μια αξιολόγηση των προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους από τους έμπειρους συμβούλους της Εταιρείας μας.

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ / CUSTOMER SERVICE

 • Προγραμματισμός επισκέψεων σε Πελάτες – ABC ανάλυση
 • Τι πληροφορίες πρέπει να έχει ο Πωλητής / Customer Service στη διάθεση του
 • Ποιά προϊόντα θα πρέπει να προωθήσει ο πωλητής / Customer Service - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εναλλακτικών προτάσεων προς τους Πελάτες
 • Λήψη παραγγελίας μέσω tablet
 • Πώς καθορίζεται η ελάχιστη παραγγελία – Εργαλείο υπολογισμού ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας
 • Credit Control
 • Εναλλακτικά / Υποκατάστατα προϊόντα
 • Διάχυση προσφορών - Εργαλεία Υπολογισμού τιμής Προσφορών

Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 • Επικοινωνία Customer Service / Πωλητή με Αποθήκη
 • Μείωση λαθών στο picking
 • Βελτίωση χρόνου picking
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Τιμολόγηση
 • Διαχείριση Εκτάκτων παραγγελιών

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

 • Συστήματα Βελτιστοποίησης Δρομολογίων – Εφαρμογές GIS
 • Συστήματα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων
 • Πώς διαχειρίζονται οι έκτακτες Παραγγελίες - Προϋποθέσεις

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 • Σχεδιασμός Πιστωτικής Πολιτικής
 • Ολοκληρωμένη Διαδικασία Αποδοτικής Διαχείρισης Εισπράξεων

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Αξιολόγηση προμηθευτών, κερδοφορία ανά Προμηθευτή
 • Μείωση Αποθεμάτων με ταυτόχρονη βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης
 • Προσφορές σε προϊόντα που δεν κινούνται. Εργαλεία υπολογισμού τιμής
 • Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών

Το σεμινάριο είναι κατ’ ουσίαν ένα Workshop επίλυσης των προβλημάτων αυτών, ενώ θα εξετασθούν και όσα επιπλέον ζητήματα τεθούν από τους συμμετέχοντες. Έτσι, δημιουργείται μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις εφαρμοζόμενες καλές πρακτικές. Τα παρουσιαζόμενα Εργαλεία είναι έτοιμα προς άμεση εφαρμογή, ενώ εάν κάποιος εκ των συμμετεχόντων επιθυμεί κάποια προσαρμογή, αυτή υλοποιείται χωρίς κόστος από τους συμβούλους της εταιρείας μας.

 


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βελτίωσης εφοδιαστικής αλυσίδας και Εκπαίδευσης & Consulting σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Cattan Services Group.

Γεώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή συμβουλευτική και διδακτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε πληθώρα Εμπορικών Επιχειρήσεων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εφαρμογή για την ABC ανάλυση Πελατών
 • Συχνά προβλήματα στη Διαχείριση Παραγγελιών με προτεινόμενες λύσεις
 • Εργαλεία για τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας στην Παραλαβή, στο Picking και στη Διανομή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.