ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Τηλέφωνο0030 210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ISO 17025

Οργάνωση Εργαστηρίων

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης ενός εργαστηρίου μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων στα πλαίσια του ISO 17025. Η διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας του εργαστηρίου σε ότι αφορά τις Υποδομές, το Προσωπικό, τις Μεθόδους και την Μέτρηση της Αβεβαιότητας.

Με την Διαπίστευση αναβαθμίζεται η εικόνα του Εργαστηρίου, τα λάθη αρά και το κόστος μειώνονται και η λειτουργία του Εργαστηρίου γίνεται ποιοτικότερη και ανταγωνιστικότερη.

Η Διαπίστευση των Εργαστηρίων έχει εφαρμογή σε Εργαστήρια πάσης φύσεως, από τα Εργαστήρια Διακρίβωσης Οργάνων μέχρι τον Έλεγχο της Παραγωγής, την αξιολόγηση Διεργασιών, των Έλεγχο Παρτίδων Υλικών και Προϊόντων, τα Εργαστήρια Νοσηλευτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Θα ξεκαθαρίσουν μέσω παραδειγμάτων και διαπιστευμένων Διεργασιών την Έννοια των Απαιτήσεων κάθε εδαφίου του Προτύπου.
 • Θα κατανοήσουν την έννοια της Αβεβαιότητας, τη μέθοδο υπολογισμού της και τα σχετικά Εργαλεία τα οποία θα δοθούν δωρεάν.
 • Θα ξεκαθαρίσουν τις Ακριβείς Απαιτήσεις Δειγματοληψίας για τη μέτρηση της Αβεβαιότητας.
 • Θα ξεκαθαρίσουν τα κριτήρια που καθορίζουν την Επάρκεια Στελεχών, Μεθόδων και Υποδομών.
 • Θα διαχειριστούν την επικοινωνία με το ΕΣΥΔ.
 • Έχοντας στη διάθεσή τους ένα Ολοκληρωμένο Πρότυπο Σύστημα Διαδικασιών και Ολοκληρωμένο Εγχειρίδιο, συμβατό με το ISO 17025, θα διευκολυνθούν να το προσαρμόσουν στα δεδομένα του Εργαστηρίου τους με δωρεάν Online Υποστήριξη από τους Συμβούλους της iBcl.
 • Θα υποστηριχθούν δωρεάν για την τακτοποίηση των μη συμμορφώσεων κατά το Assessment του ΕΣΥΔ.

 


ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Διευθυντές & Στελέχη Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντές Εργαστηρίων, Εσωτερικούς ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας και λοιπά Στελέχη που ασχολούνται με την οργάνωση ενός εργαστηρίου.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα
 • Παραδείγματα διαδικασιών και εντύπων για κάθε εδάφιο

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Κατάλογος και περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων
 • Δομή και περιεχόμενο του Εγχειριδίου Ποιότητας
 • Τι ελέγχεται στον Εσωτερικό Έλεγχο
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Validation Μεθόδων
 • Αβεβαιότητα: Τύπου Α - Τύπου Β - Τυπική - Συνδυασμένη - Διευρυμένη
 • Εργαλεία σε Excel για τη μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Απαιτούμενες Υποδομές
 • Δειγματοληψία για την μέτρηση αβεβαιότητας
 • Πως αξιολογείται η Μετρητική Ικανότητα των Οργάνων
 • Διακρίβωση Οργάνων
 • Ποιοτικός έλεγχος των Δοκιμών
 • Πως γίνεται το validation των ελεγκτών
 • Πως αξιολογείται η επάρκεια του προσωπικού

Δ. AUDITING - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

 • Διάγνωση των αποκλίσεων των Εργαστηρίων από το Πρότυπο
 • Auditing: Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
 • Workshop Εφαρμογής Auditing
 • Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση
 • Workshop: Case Studies Εφαρμογών στην πράξη

Στα Case Studies εφαρμογής Auditing θα εντοπιστούν μη συμμορφώσεις μέσα από το διάλογο Auditor και Ελεγχομένων, καθώς και υποθετικά ευρήματα προαξιολόγησης του ΕΣΥΔ και θα σχεδιαστούν Διορθωτικές Ενέργειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας με παραδείγματα καθώς και υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας – Διαδικασίες & Manual – σε ηλεκτρονική μορφή, για προσαρμογή στην επιχείρησή τους.

 


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Οι εισηγητές διαθέτουν μακρά εμπειρία στην εγκατάσταση Συστημάτων κατά ISO 17025 σε μικρά και μεγάλα Εργαστήρια.

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης.

Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός της Σχολής Ικάρων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στην Οργάνωση Εργαστηρίων.

Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στην εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας και ιδιαιτέρως του ISO 17025.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων» σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία σε Excel για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
 • Σύστημα Διαδικασιών και Quality Manual σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.