ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ SAP - ERP (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Τηλέφωνο0030 210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΣΩ SAP - ERP

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας (16/7/2015) κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (21/7/2015) κάντε κλικ εδώ.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι διπλός:

1ον. Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις διαδικασίες και τις μεθόδους Διαχείρισης των Αγορών δια μέσου του SAP και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό όλες τις δυνατότητες του Συστήματος.

2ον. Να αξιοποιήσουν οι συμμετέχοντες το Σύστημα SAP προκειμένου να διαμορφώσουν το Εγχειρίδιο Λειτουργίας των Προμηθειών, δηλαδή ολοκληρωμένες Διαδικασίες Οργάνωσης των Αγορών με τρόπο απόλυτα συμβατό με τις ανάγκες της εταιρίας.

Παράλληλα θα παρουσιαστεί ο τρόπος βελτιστοποίησης των διαδικασιών των προμηθειών για καλύτερη, άμεση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Διεύθυνσης Προμηθειών, Αγοραστές (buyers), στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης, MRP controllers και σε στελέχη προγραμματισμού και ελέγχου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αγορών του SAP (SAP MM-PUR)
 • Οργανωτικές Δομές Προμηθειών και Βασικά αρχεία (Προμηθευτών, Υλικών, Παγίων, Υπηρεσιών, Τιμές Αγορών – Συνθήκες – Τιμοκατάλογοι)
 • Βασικά αρχεία Προμηθευτών, Υλικών, Παγίων, Υπηρεσιών
 • Τιμές Αγορών – Συνθήκες – Τιμοκατάλογοι
 • Πληροφοριακό αρχείο Προμηθειών (Purchasing info records)

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

 • Κινήσεις Αγορών (Αιτήσεις Αγορών, Εντολές αγορών, Εγγραφές Αγορών, Παραλαβές υλικών και τιμολογίων)
 • Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (MRP)
 • Ενέργειες αγοραστών από εξαιρέσεις MRP
 • Εγκρίσεις αιτήσεων και εντολών αγορών (Purchasing Release Procedures)
 • Διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης Τιμολογίων Αγορών (Purchases Invoice Verification Procedures)
 • Παρεπόμενα τιμολόγια (subsequent Invoices)

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

 • Αγορές Παγίων (Fixed Assets Purchasing) CAPEX
 • Ειδικές διαδικασίες αγορών, Πλάνα τιμολόγησης (Invoicing Plans), Ανοικτές Παραγγελίες (Blanket Purchase Orders), Αγορές Υπεργολαβιών (Subcontracting Purchases)

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Λογιστική Αγορών - Λογαριασμοί Προϋπολογισμένων Αγορών (GR/IR 582X)
 • Διαχείριση αποκλίσεων τιμολογίων αγορών, Μπλοκάρισμα πληρωμών (Payment block) και έγκριση πληρωμών
 • Περιοδικές εργασίες Διαχείρισης Αγορών (κλεισίματα και τακτοποίηση εκκρεμών εντολών αγορών)
 • Συμφωνία Αγορών με Γενική Λογιστική
 • Κλείσιμο έτους αγορών – Κλείσιμο λογαριασμών Προϋπολογισμένων αγορών (GR/IR 582X)

Ε. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • Λίστες απαιτήσεων Υλικών (Stock requirements lists)
 • Εκτυπώσεις και Αναφορές διαχείρισης αγορών
 • Κύριοι Δείκτες Προμηθειών

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρξει σύνδεση με το σύστημα SAP προκειμένου να γίνει live εκπαίδευση, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP».

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δημήτρης Χατζηγιαννάκης Πρώην partner της SAP HELLAS, Γενικός Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας του βιβλίου «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP».

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Το βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP».
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας (16/7/2015) κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας (21/7/2015) κάντε κλικ εδώ.