ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Με τις σύγχρονες αποτελεσματικές πρακτικές της Διαχείρισης των Αποθεμάτων, της βελτίωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των λοιπών Επιχειρηματικών Λειτουργιών, παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες μείωσης Κόστους και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Επιχείρησης. Με τη χρήση των Εργαλείων Σύνταξης και Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και του Εργαλείου Αριστοποίησης των Αποθεμάτων έχουμε σχεδιάσει ἓνα Workshop κατά το οποίο οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται Case Study που περιλαμβάνει τρόπους μείωσης των Αποθεμάτων με ταυτόχρονη αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι όπου εφαρμόζονται επιτυχημένα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων, επιτυγχάνεται μείωση αποθεμάτων της τάξης του 30%

 


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές.


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των αποθεμάτων.
 • Θα μπορούν να καταγράψουν ευκαιρίες μείωσης Κόστους σε Αγορές, Διοίκηση, Παραγωγή, Αποθήκευση, Διανομή.
 • Θα μπορούν μέσω της Εφαρμογής σε Excel, να σχεδιάσουν τον Προϋπολογισμό, ενσωματώνοντας μείωση ύψους Αποθεμάτων και μείωση Κόστους λειτουργιών.
 • Μεσω ασκήσεων, θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών, προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση.
 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων, βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα τυπικό υπόδειγμα.
 • Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.
 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking. Τρόποι Βελτίωσης - Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Συστήματα πρόβλεψης
 • Αποθέματα ασφαλείας
 • Σημείο αναπαραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας ευαλλoίωτων προϊόντων
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό
 • Διαχείριση αποθεμάτων μέσω MRP
 • Ομαδοποίηση παραγγελιών
 • Καθορισμός οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου container

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Η Διάγνωση αναγκών
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Value Analysis
 • Η αξιολόγηση των προμηθευτών
 • Η διαδικασία παραλαβής των υλικών
 • Η διαδικασία τοποθέτησης - χωροθέτηση υλικών
 • Απαιτούμενος εξοπλισμός

3. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Η διαδικασία Picking
 • Η λίστα Picking και πώς διαμορφώνεται
 • Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου Picking
 • Συστήματα Barcode
 • Συστήματα RFID
 • Εξοπλισμός

4. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Κόστος αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους
 • Κόστος παραμονής στην αποθήκη
 • Εντοπισμός Overstock
 • Καθορισμός οικονομικής τιμής εκποίησης Overstock
 • Διαχείριση κοντόλληκτων υλικών
 • Εκπτώσεις κλίμακος
 • Online Αποθήκη
 • Πρακτικές βελτίωσης παραγωγικότητας
 • Η διαχείριση της κατάλληλης συσκευασίας
 • Μεθοδολογία μείωσης αποθεμάτων
 • Η συνεχής βελτίωση

5. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

 • Μείωση Κόστους Αγορών
 • Μείωσης Δαπανών Διοικητικών Εξόδων
 • Μείωση Κόστους Παραγωγής
 • Μείωση Κόστους Αποθήκευσης
 • Μείοωση Κόστους Διανομών
 • Ποσοτικοποίηση των ευκαιριών που εντοπίσθηκαν

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Μοντέλα πρόβλεψης
 • Καταγραφή Δρασεων μείωσης Κόστους – Ποσοτικοποίηση αναμενόμενου οφέλους
 • Ενσωμάτωση Δρασεων μείωσης κόστους Λειτουργιών και Κόστους Αποθεμάτων στον προϋπολογισμό

7. ΔΕΙΚΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Οι κυριότεροι Δείκτες Απόδοσης
 • Αναφορές Αποθεμάτων, Μείωσης Κόστους και Κερδοφορίας

 


ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY (NOVARTIS κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό Στέλεχος Παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC ΒΙΟΛΕΞ και η Tosoh της MITSUBISHI.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.