ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές στις Αρχές, στη Δομή και στις Απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 9001:2015. Αναλύονται ένα προς ένα τα εδάφια του, με εστίαση στα σημεία των αλλαγών. Επίσης, υλοποιούνται case studies και παρέχονται πολλά παραδείγματα που ξεκαθαρίζουν τα παραπάνω με απόλυτα κατανοητό τρόπο. Ακόμα, παρουσιάζονται εφαρμογές, με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να απαλλαγεί από τη γραφειοκρατία και να μετατρέψει το Σύστημά της σε 100% Paperless, εκμεταλλευόμενη την ευελιξία της νέας έκδοσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, άνευ κόστους, να αξιοποιήσουν τους Συμβούλους της εταιρείας μας, ώστε να κάνουν τη μετατροπή αυτή στο Σύστημα Διαδικασιών της επιχείρησής τους.

Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία του Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας (Quality Auditing) και υλοποιούνται σχετικά Workshops, τα οποία βοηθούν τους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τις Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις του νέου Προτύπου.

Η έμφαση του Προτύπου στη Διαχείριση Κινδύνων και Ευκαιριών και ο τονισμός των θεμάτων Ηγεσίας, σε συνδυασμό με τα Εργαλεια για τη Διαχείριση Κινδύνων και Ευκαιριών και για τον Επιχειρηματικό Προγραμματισμό που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


 • Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου ISO 9001:2015, με απλά παραδείγματα
 • Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει η νέα έκδοση του 2015
 • Τι πρέπει να κάνει η εταιρεία για να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις – Πλάνο Μετάβασης
 • Μεθοδολογίες Εκτίμησης Επικινδυνότητας
 • Μεθοδολογία SIPOC
 • Workshop Εφαρμογής Μεθοδολογίας SIPOC για τη βελτίωση των Διεργασιών
 • Πώς διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος (Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor)
 • Ποιές ερωτήσεις κάνει ο Auditor προκειμένου να αξιολογήσει την εταιρεία
 • Πώς ετοιμάζουμε μια Check List για να επιθεωρήσουμε τη Διαδικασία
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων
 • Workshop Εφαρμογής Auditing

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Ξεκαθαρίζουν μέσω Παραδειγμάτων τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του Προτύπου.
 • Εντοπίζουν τι πρέπει να αλλάξει στο Σύστημά τους.
 • Έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο Πίνακα Ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της εταιρείας τους και να προγραμματίσουν ένα πλάνο Μετάβασης.
 • Γνωρίζουν σημαντικές μεθοδολογίες για τη βελτίωση της επιχείρησής τους, όπως Αξιολόγηση Κινδύνων, Αναγνώριση Ευκαιριών, Διεργασίες κατά SIPOC, κλπ.
 • Εξοικειωθούν με πρακτικά Εργαλεία για τη Διαχείριση σημαντικών Διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας, όπως την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων και Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων.
 • Κάνουν πιο Εύχρηστο και Ευέλικτο το νέο Σύστημα, και με τη βοήθεια ηλεκτρονικών (Paperless) Εργαλείων και Εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο.
 • Εξοικειωθούν με τις Τεχνικές και τα Εργαλεία Εσωτερικής Επιθεώρησης, ετοιμάζοντας μόνοι τους μια ολοκληρωμένη Check List.

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Γεώργιος Βάβουλας, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή Συμβουλευτική εμπειρία σε Συστήματα Οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στην εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας και ιδιαιτέρως του ISO 9001.


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «Νέο Πρότυπο ISO 9001:2015»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ηλεκτρονικό Εργαλείο Διαχείρισης Επικινδυνότητας
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών, Ευκαιριών, Ευρημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Παραπόνων και γενικά προβλημάτων
 • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης
 • Σύστημα Διαδικασιών σε ηλεκτρονική μορφή, για εύκολη προσαρμογή
 • Ολοκληρωμένος πίνακας ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις των Προτύπων, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες ως Εργαλείο αυτοαξιολόγησης της εταιρείας τους
 • Υποστήριξη για την μετατροπή του Συστήματος σε Paperless με δωρεάν Εφαρμογή .
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου