ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο αυτό, είναι ένα εργαστήριο (Workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων. Συνδιοργανώνεται με την Εταιρεία AQS που διαθέτει τεράστια σχετική Τεχνογνωσία. Παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και Δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων που οδηγεί σε υψηλές Επιχειρηματικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των Εργαλείων αυτών και με online υποστήριξη από τους συμβούλους της εταιρείας μας, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επιτύχουν θεαματική μείωση του ύψους των Αποθεμάτων και να μειώσουν δραστικά το κόστος Διαχείρισης, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο εξυπηρέτησης των Πελατών.

Η σπουδαιότητα του σεμιναρίου αυτού, προκύπτει από το γεγονός ότι όπου σε πελάτες μας εφαρμόζονται σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων, επιτυγχάνεται μείωση Αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του Πελάτη (Customer Service Level - CLS).

Το σεμινάριο αναδεικνύει με παραδείγματα, Case studies και Εργαλεία που έχουν σχεδιασθεί από την AQS, με ποιόν τρόπο, η αποτελεσματική Διαχείριση των Αποθεμάτων, συμβάλλει στην ανάπτυξη ζωτικών περιοχών της Επιχείρησης όπως : Βελτίωση Επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελάτη, Αύξηση Πωλήσεων - Μείωση Κόστους Αποθεμάτων, Μείωση Αποθεμάτων, Αξιοποίηση Χώρου και Εξοπλισμού, Βελτίωση Ρευστότητας, Βελτίωση Παραγωγικότητας και τέλος στην Ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση. 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των αποθεμάτων.
 • Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των Αποθεμάτων. Μέσω ασκήσεων και videos θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της αριστοποίησης της Διανομής των Προϊόντων (RFID, GIS).
 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό Κόστος Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική Απόδοση.
 • Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.
 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να Βελτιώσουν την Παραγωγικότητα σε όλες τις λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.
 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο υπόδειγμα.

Οι ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή.


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Συστήματα πρόβλεψης
 • Αποθέματα Ασφαλείας
 • Σημείο αναπαραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα Παραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας ευαλλoίωτων Προϊόντων
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό
 • Διαχείριση Αποθεμάτων μέσω MRP
 • Ομαδοποίηση Παραγγελιών
 • Καθορισμός οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου container

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Η Διάγνωση Αναγκών
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Value Analysis
 • Η Αξιολόγηση των Προμηθευτών
 • Η Διαδικασία Παραλαβής των Υλικών
 • Η Διαδικασία Τοποθέτησης - Χωροθέτηση Υλικών
 • Απαιτούμενος εξοπλισμός

Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Η Διαδικασία Picking
 • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται
 • Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου Picking
 • Συστήματα Barcode
 • Συστήματα RFID
 • Εξοπλισμός

Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Κόστος Αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους
 • Κόστος παραμονής στην Αποθήκη
 • Εντοπισμός Overstock
 • Καθορισμός οικονομικής τιμής εκποίησης Overstock
 • Διαχείριση κοντόληκτων Υλικών
 • Εκπτώσεις κλίμακος
 • Online Αποθήκη
 • Πρακτικές βελτίωσης Παραγωγικότητας
 • Η διαχείριση της κατάλληλης συσκευασίας
 • Μεθοδολογία μείωσης Αποθεμάτων
 • Η συνεχής Βελτίωση

E. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Οι κυριώτεροι Δείκτες Απόδοσης
 • Αναφορές Αποθεμάτων
 • Η σημασία της ακρίβειας των Αποθέματος
 • Απογραφές
 • Στατιστικός έλεγχος Αποθέματος

 


ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
 • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό
 • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
 • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.