ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MRV - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MRV - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

Η Αξιοπιστία των Μετρήσεων γίνεται ουσιαστική μόνο όταν είναι γνωστή η Αβεβαιότητα του αποτελέσματος μιας Δοκιμής ή μιας Μέτρησης. Αρκετά Πρότυπα όπως το ISO/IEC 17025 για την οργάνωση των Εργαστηρίων και το ISO/TS 16949 (Πρότυπο για την Αυτοκινητοβιομηχανία), απαιτούν να λαμβάνεται υπόψη και η Αβεβαιότητα στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν Μετρήσεις. Προσφάτως, με τον Κανονισμό 2015/757 της Ευρωπαϊκής ένωσης (γνωστός ως MRV – Monitoring-Reporting-Verification) ο οποίος εφαρμόσθηκε από 1-1-2018, επιβάλλεται η Αναφορά της Κατανάλωσης Καυσίμου από κάθε πλοίο άνω των 5.000 τόνων που καταπλέει σε λιμένα της ΕΕ, με τιμή που περιλαμβάνει και την Αβεβαιότητα της Μέτρησης.

Το σεμινάριο αυτό, θα εξοικειώσει τους Συμμετέχοντες με τις απαιτήσεις της Εκτίμησης της Αβεβαιότητας της Μέτρησης, τις Αρχές που περιλαμβάνονται στον Οδηγό «ISO Guide to the της expression of Uncertainty in Measurement (GUM)», με τη χρήση βασικής Στατιστικής και κατάλληλων Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας. Επίσης, θα παρουσιαστούν πρακτικές Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία σε διάφορα πεδία Μετρήσεων και ιδιαίτερα για την Εκτίμηση της Αβεβαιότητας σε διάφορες μεθόδους Μέτρησης Κατανάλωσης Καυσίμου πλοίων που προβλέπονται από τον Κανονισμό MRV.

Με απλό και κατανοητό τρόπο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την Εκτίμηση της Αβεβαιότητας ξεπερνώντας, με τη βοήθεια των Συμβούλων μας, τις δυσκολίες που ομολογουμένως υπάρχουν σε κάποιες διατυπώσεις του GUM. Ακόμα και εκείνοι που ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν καταρτίσει Ισοζύγιο Αβεβαιότητας, (Uncertainty Budget) θα αναπτύξουν τη Δεξιότητα αυτή μέσω πολλών Παραδειγμάτων και Case studies. Παράλληλα θα δοθεί Εργαλείο που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 • Αναγνωρίζουν τις πηγές της Αβεβαιότητας των Μετρήσεων
 • Εφαρμόζουν καλές πρακτικές Μέτρησης
 • Κατανοούν τις Δηλώσεις Αβεβαιότητας
 • Διαχωρίζουν τις έννοιες όπως «τυπική Απόκλιση», «τυπική Αβεβαιότητα» και «διευρυμένη Αβεβαιότητα»
 • Καταρτίζουν με δομημένο τρόπο τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Αβεβαιότητας με κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στο Σύστημα Μέτρησης και να αξιολογούν το Μέγεθος αυτών των Σφαλμάτων
 • Κατανοούν το Εύρος Κάλυψης με την επιθυμητή Πιθανότητα Κάλυψης
 • Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της Αβεβαιότητας για μπορούν να εκτιμήσουν τις βελτιώσεις Κόστους και Απόδοσης του Μετρητικού Συστήματος
 • Εφαρμόζουν τις Αρχές και Τεχνικές Εκτίμησης της βεβαιότητας των Μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού MRV
 • Χρησιμοποιούν Εργαλείο για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας που δίδεται στους Συμμετέχοντες

 


ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Διευθυντές & Στελέχη Τεχνικών Δραστηριοτήτων και Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντές και Τεχνικά Στελέχη Εργαστηρίων, Μηχανικούς Ποιότητας και Σχεδιασμού, Εσωτερικούς ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας, Επιθεωρητές Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων και λοιπά Στελέχη που ασχολούνται με την διενέργεια ή την ερμηνεία των Αποτελεσμάτων Μετρήσεων.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 • Βασικές έννοιες της Αβεβαιότητας Μέτρησης
 • Σφάλμα και Αβεβαιότητα
 • Στατιστικές έννοιες Μετρήσεων
 • Βασικοί όροι Στατιστικής
 • Η έννοια της Ικανότητας Μέτρησης (Measuring Capability)
 • Σύνδεση Ικανότητας Μέτρησης και Ικανότητας Διεργασίας
 • Ο Κανονισμός MRV

Β. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 • Σφάλματα Μετρητικού Συστήματος
 • Τυχαία και Συστημικά Σφάλματα
 • Επαναληψιμότητα και Αναπαραγωγισιμότητα
 • Πηγές Σφαλμάτων διεργασίας Μέτρησης
 • Δειγματοληψία
 • Επίπτωση της Αβεβαιότητας στα αποτελέσματα και συμμόρφωση με τις Προδιαγραφές
 • Φιλοσοφία της μεθόδου GUM
 • Εκτίμηση Αβεβαιότητας Τύπου Α, επιλογή μεγέθους Δείγματος και Στατιστικών Εργαλείων
 • Εκτίμηση Αβεβαιότητας Τύπου Β, αναγνώριση των Παραγόντων που συνεισφέρουν

Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Καταγραφή των Παραγόντων που επηρεάζουν το Αποτέλεσμα της Μέτρησης
 • Προσδιορισμός της Αβεβαιότητας για κάθε Παράγοντα
 • Υπολογισμός της συσχέτισης των Παραγόντων αυτών
 • Υπολογισμός της συνδυασμένης Αβεβαιότητας
 • Προσδιορισμός της Διευρυμένης Αβεβαιότητας
 • Κατάλληλη Αναφορά των Αποτελεσμάτων

Δ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Παράγοντες που επηρεάζουν το Δείγμα
 • Πώς το Δείγμα επηρεάζει το Μέγεθος της Αβεβαιότητας

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Συσχετιζόμενες και μη Αβεβαιότητες
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
 • Λεπτομερή Παραδείγματα βήμα προς βήμα υπολογισμού της Αβεβαιότητας
 • Αναφορά Αβεβαιότητας και Πιστοποιητικό Διακρίβωσης
 • Παρουσίαση των εφαρμοζόμενων Προτύπων και Οδηγών για την Εκτίμηση και την Έκφραση της Αβεβαιότητας Μετρήσεων
 • Συσχέτιση Process Capability και Aβεβαιότητας – Παράδειγμα
 • Βελτιστοποίηση του Μετρητικού Συστήματος. Τι πρέπει να γίνει εάν η Αβεβαιότητα είναι υψηλή και πώς θα περιορισθούν τα Κόστη στη διεργασία Μέτρησης
 • Αβεβαιότητα Μεθόδων Μέτρησης Κανονισμού MRV:
  • Δελτία παράδοσης Καυσίμου (BDN) και περιοδική Απογραφή Δεξαμενών Καυσίμου
  • Παρακολούθηση των Δεξαμενών Καυσίμου στο πλοίο
  • Ροόμετρα για τις εφαρμοστέες διεργασίες Καύσης
  • Άμεσες Μετρήσεις των εκπομπών CO2.

 


ΕΙΣΗΓΗΤEΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Μιχαήλ Θεοφίλου, Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στην εκτίμηση Αβεβαιότητας Μετρήσεων και έχει υλοποιήσει με επιτυχία σχετικές Εφαρμογές σε Επιχειρήσεις. Παράλληλα έχει εκπαιδεύσει νηογνώμονες στον Υπολογισμό Αβεβαιότητας Κατανάλωσης Καυσίμων βάσει του MRV.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «Κανονισμός MRV - Μέτρηση Αβεβαιότητας»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία σε Excel για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου