ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

LOGISTICS BIG DATA

Με τη χρήση των Τεχνολογιών Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας μπορεί μια Επιχείρηση να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις πωλήσεις αλλά και στην αποδοτικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και της Διεύθυνσης Πληροφορικής εταιριών που έχουν πολλές διακινήσεις υλικών και παρουσιάζει τη σύγχρονη τεχνολογία της διαχείρισης και επεξεργασίας των μεγάλων δεδομένων (Big Data) με σκοπό την εξαγωγή πληροφορίας και γνώσης εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (πωλήσεις, αγορές, αποθηκεύσεις, παραγωγή, διανομή κλπ).

 


Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες


Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες και για τα Δεδομένα μεγάλης Κλίμακας (Big Data)
 • Αντιληφθούν τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Γνωρίσουν τις διαδικασίες ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων για εξαγωγή πληροφορίας και γνώσης
 • Κατανοήσουν τις επικοινωνίες μέσω (smart phones) στα Σημεία Πώλησης (Point of sales)
 • Γνωρίσουν εφαρμογές διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας με χρήση τεχνολογίας Μεγάλων Δεδομένων
 • Εξοικειωθούν ιδιαιτέρως με τις πρακτικές αξιοποίησης των Μεγάλων Δεδομένων στις Αγορές και στη διανομή των προϊόντων.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


 1. Εισαγωγή στα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) – Δεδομένα μεγάλης κλίμακας δομημένα και αδόμητα
 2. Βασικές έννοιες και ορισμοί, τα 3, 4, 5, 6, 7, 8Vs-Volume (Variety, Velocity, Veracity, Validity, Volatility κλπ)
 3. Μαζική επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο
 4. Τεχνικές μηχανικής μάθησης για μεγάλης κλίμακας δεδομένα
 5. Τεχνολογίες και πλατφόρμες Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Hadoop, Oracle, SAP HANA) στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (πωλήσεις, αγορές, αποθηκεύσεις, παραγωγή, διανομή)
 6. Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων στις Επικοινωνίες (smart phones) και στα Σημεία Πώλησης (Point of sales)
 7. Θέματα Ασφάλειας (Security), Μυστικότητας (Privacy), Αυτονομίας και Ελέγχου Δεδομένων
 8. Προκλήσεις και Προβλέψεις σχετικά με τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Πρώην partner της SAP HELLAS, Γεν. Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Βιομηχανική Διοίκηση & Κοστολόγηση». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου