Επόμενα Σεμινάρια

Σε κάθε σεμιναριό μας θα παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε συμμετέχοντα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει επίσκεψη αξιολόγησης στην επιχείρησή του προκειμένου να μελετηθούν οι αντίστοιχες λειτουργίες της επιχείρησης και να προταθούν βελτιωτικές δράσεις και εφαρμογές κατάλληλων εργαλείων.
Η iBcl εξασφάλισε μεταξύ άλλων τη συνεργασία των κορυφαίων εισηγητών. Αναλυτικά βιογραφικά τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.
Τα παρακάτω σεμινάρια προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά.


16
Δεκ
16 12 2019 09:30 - 17:00
Stratos Vassilikos Hotel - Αθήνα
IT SECURITY - ISO 27001:2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AUDITING - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Η προστασία των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων από [...]
17
Δεκ
17 12 2019 09:30 - 17:00
Stratos Vassilikosl Hotel - Αθήνα
ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025:2017 Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ [...]
17
Δεκ
17 12 2019 09:30 - 17:00
Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305-307
AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Lean Manufacturing - Value Stream Map Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. [...]
17
Δεκ
17 12 2019 09:30 - 17:00
Stratos Vassilikos Hotel - Αθήνα
ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ GDPR ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4624/2019   Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. [...]
20
Δεκ
20 12 2019 09:30 - 17:00
Divani Caravel Hotel - Αθήνα
AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Lean Manufacturing - Value Stream Map Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ. [...]